Terms

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Identiteit ondernemer

LACE Lingerie.nl
LACE GmbH
Graf-Zeppelin-Strasse 20
24941 Flensburg
DuitslandTel: +31 858 880 642
E- mail: service@lace-lingerie.nl


Artikel 2: Definities

LACE-Lingerie.nl is een online winkel die gespecialiseerd is in de online verkoop van lingerie en badmode aan consumenten.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met LACE-Lingerie.nl


Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met LACE-Lingerie.nl, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3.3 Door het plaatsen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.


Artikel 4: Overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website LACE-Lingerie.nl. LACE-Lingerie.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit aan de consument medegedeeld.


Artikel 5: Aanbiedingen en prijzen

5.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

5.2 Alle genoemde prijzen zijn in Euro´s en inclusief BTW, verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

5.3 De door LACE-Lingerie.nl gemaakt offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

5.4 Levertijden in offertes zijn indicatief.

5.5 Afwijkingen in kleur en type zijn voorbehouden. Aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw en zo volledig als de redelijkheid vereist afgebeeld en beschreven.

5.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de aangegeven periode en/ of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de aangegeven periode geen aanspraak meer worden gemaakt.


Artikel 6: Verzending

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.

6.2 Zodra de bestelling op het aangegeven adres is afgeleverd gaat het risico waar het deze bestelling betreft over op de consument.Artikel 7: Betaling

Bij bestellingen via LACE-Lingerie.nl kan op de volgende manieren worden betaald:
- Creditkaart (Mastercard, VISA),
- Overschrijving per bank of giro,
- Paypal.

Benodigde informatie voor overschrijving per bank of giro:

Bank: KBC Bank NV. Rotterdam, Nederland

Rekeninghouder: LACE

Rekeningnr: 0633096733

BIC/SWIFT: KREDNL2X
IBAN: NL61KRED0633096733


Artikel 8: Annuleren, herroepingsrecht en retourneren

8.1 Elke bestelling kan door de consument worden geannuleerd zolang deze nog niet is voldaan.

8.2 De consument dient de producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

8.3 De consument heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen of annuleren. De consument dient de bestelling op eigen kosten te retourneren.

8.4 Alleen artikelen die nog in de originele staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels, in originele verpakking, ongekreukt en niet vies of gedragen te zijn, kunnen worden teruggezonden.


Artikel 9: Overmacht

LACE-Lingerie.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voor-voorzien waarop LACE-Lingerie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LACE-Lingerie.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


Artikel 10: Privacy

LACE-Lingerie.nl gebruikt gegevens van de consument uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling, en zal deze gegevens dan ook nooit doorspelen aan derden.


Artikel 11: Aansprakelijkheid

De inhoud van LACE-Lingerie.nl is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of volledig is. LACE-Lingerie.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

LACE-Lingerie.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsite´s waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.