Privacy policy

Privacy policy
  

LACE-lingerie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. LACE-Lingerie.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Indien u uw persoonlijke informatie wilt laten verwijderen of veranderen, of u nog andere vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, neem dan contact op met LACE-Lingerie.nl.

  

Disclaimer

1.       In deze disclaimer wordt verstaan onder:

-          De eigenaar: LACE-Lingerie.nl

-          Gebruik(en): alle denkbare handelingen

-          U: de gebruiker (bezoeker) van de website

-          De content: alle in de website aanwezige  inhoud.

2.       Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de Disclaimer.

3.       De content is door LACE-Lingerie.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch LACE-Lingerie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4.       LACE-Lingerie.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan de website gekoppelde bestanden en- of websites waarnaar wordt verwezen.

5.       Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.       Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriktelijk aan ons te worden verzocht.

 

Indien u nog verdere vragen of twijfels heeft kunt u contact opnemen met LACE-Lingerie.nl